ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางประยงค์ ร่วมจิตร โรงเรียนดอนข่า สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เหรียญทอง  
2 นางหยาดทิพย์ ซีซอง โรงเรียนบ้านนาอุดม สพป.มุกดาหาร เหรียญเงิน  
3 นางอัจฉรา คะษาวงค์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป.นครพนม เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง  
4 นายณรงค์ ก้อนทอง โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เหรียญเงิน  
5 นายประเสริฐ จันทร์แก้ว โรงเรียนบ้านไร่ สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญเงิน  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม