ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวนวลทิพย์ นวพันธุ์ โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ สพม.เขต 18 (ชลบุรี ระยอง) เหรียญทอง  
2 นางชุมแพ วีรบรรจง โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม สพม.เขต 6 (ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ) เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด  
3 ดร.จันทร์ ติยะวงศ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม.เขต 31 (นครราชสีมา) ชนะเลิศเหรียญทอง  
4 นายนิติพันธ์ หารศรีภูมิ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) เหรียญทอง  
5 นายพิทักษ์ ทวีแสง โรงเรียนรัตนบุรี สพม.เขต 33 (สุรินทร์) เหรียญทอง  
6 นางรัตดา ปันทราช โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา) เหรียญเงิน  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม