ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายทวิทย์ ประริเตสังข์ โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา สพป.สุรินทร์ เขต 2 เหรียญเงิน  
2 นางนันทิยา พิทักษ์รัตนชนม์ โรงเรียนปะโค สพป.อุดรธานี เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง  
3 นายอุทัย พรหมวงศ์ โรงเรียนบ้านห้วยหัน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เหรียญเงิน  
4 นางกาญจนาพร คงเพ็ชร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 (แพร่ น่าน) เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด  
5 นางสุธิดา หลีขาว โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญเงิน  
6 นางจิราพร รัตนบุรี โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง) เหรียญเงิน  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม