ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางผกายมาศ เชวงชุติรัตน์ โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม.เขต 18 (ชลบุรี ระยอง) เหรียญทอง  
2 นางจารุวรรณ จันทร์กลางเดือน โรงเรียนวัดมโนรม สพป.ชลบุรี เขต 3 เหรียญเงิน  
3 นายบุญพันธ์ บุญสงกา โรงเรียนบ้านแสนสี สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง  
4 นายทวี ขาวผ่อง โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เหรียญทอง  
5 นายทักษิณ เวียงยา โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร สพป.แพร่ เขต 1 เหรียญเงิน  
6 นางสาวจันชรี เยาดำ โรงเรียนบ้านไร่ สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญเงิน  
7 นางจิราพร อินทรทัศน์ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง) เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม