ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายประจิต เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา สพม.เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) เหรียญทอง  
2 นางสิริพร ภูหัวดอน โรงเรียนบรบือ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) เหรียญทอง  
3 นายทนงเกียรติ พลไชยา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม.เขต 19 (เลย หนองบัวลำภู) เหรียญทอง  
4 นางสมศรี ไชยชมภู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.เขต 23 (สกลนคร) เหรียญทอง  
5 นางศิริชร นันทชาติ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา) เหรียญทอง  
6 นางสาวณชพร จิตอารี โรงเรียนมัธยมป่ากลาง สพม.เขต 37 (แพร่ น่าน) ชนะเลิศเหรียญทอง  
7 นางณัชปภา นิยมผล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง) เหรียญทอง  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม