ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายทองใบ ปะวะเส โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) เหรียญทอง  
2 นางจินตหรา ภูรัพพา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม.เขต 23 (สกลนคร) เหรียญทอง  
3 นางเขมณัฏฐ์ ธนสิริอนันต์ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์) เหรียญเงิน  
4 นายพิเชษฐ์ บุญทวี โรงเรียนทุ่งช้าง สพม.เขต 37 (แพร่ น่าน) ชนะเลิศเหรียญทอง  
5 นายสุริยัน วรรณสอน โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา) เหรียญทอง  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม