ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษเรียนร่วม ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสุนทรี สายสุทธิ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป.อ่างทอง ชนะเลิศเหรียญทอง  
2 นางจันทรา ปฐมเสรี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 เหรียญเงิน  
3 นางอินทร์ตอง แสงสุทธิ โรงเรียนบ้านโนนสาทร สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เหรียญเงิน  
4 นายก้าวพารักษ ชาวส้าน โรงเรียนบ้านสบมาง สพป.น่าน เขต 2 เหรียญเงิน  
5 นางวิภาพร ศรีธิพันธุ์ โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เหรียญทอง  
6 นางอาภรณ์ รัตนคช โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง) เหรียญเงิน  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม