ผลการประกวด ด้านวิชาการ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางกัลยา มาลัย สพป.อ่างทอง เหรียญทอง  
2 นายจักรพงศ์ สุวรรณรัศมี สพป.ชลบุรี เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง  
3 นายศักดิ์ดุริยางค์ ทองใบ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เหรียญเงิน  
4 นายเสนอ แสนคำ สพป.ยโสธร เขต 1 เหรียญทอง  
5 นายรัฐอิสรา กงวงษ์ สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 เหรียญเงิน  
6 นายวรพงษ์ สันติวงค์ สพป.เชียงราย เขต 2 เหรียญทอง  
7 นายปรีชา นาคจำรูญ สพป.นครสวรรค์ เขต 3 เหรียญทอง  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม