ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางศิริพร จินดาพงษ์ สพป.สระแก้ว เขต 1 เหรียญทอง  
2 นางจันทร์ฉาย ไชยขันธ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เหรียญทอง  
3 นางราตรี สองเมือง สพป.นครราชสีมา เขต 4 เหรียญทอง  
4 นางสาววชิราภรณ์ ภูนาโท สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เหรียญทอง  
5 นางสาวจตุพร บรรดาล สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เหรียญทอง  
6 นางฉวีวรรณ สุภาษี สพป.ตาก เขต 1 เหรียญทอง  
7 นางกชนิกา วงศ์วรนุช สพป.สงขลา เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง  
8 นางระเบียบ เซ่งเซี่ยง สพป.ตรัง เขต 1 เหรียญทอง  
9 นางสุพัตรา คล่องแคล่ว สพป.กระบี่ เหรียญทอง  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม