ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล สพป.ชลบุรี เขต 3 เหรียญเงิน  
2 นางสุพร สามัตถิยะ สพป.ยโสธร เขต 1 เหรียญทอง  
3 นายสำราญ ศรีจันทร์ สพป.สกลนคร เขต 2 เหรียญเงิน  
4 นายอนุกูล ทองนุ้ย สพป.สกลนคร เขต 3 เหรียญเงิน  
5 นายประสบสุข ดีอินทร์ สพป.พิษณุโลก เขต 1 เหรียญทอง  
6 นายวิสุทธิ์ ชูมัง สพป.สงขลา เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม