ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายกิตติศักดิ์ แป้นงาม สพป.นครนายก เหรียญทอง  
2 นายโชคชัย สิรินพมณี สพป.สมุทรปราการ เขต 2 เหรียญทอง  
3 นางนิตยาพร แซ่ตั้ง สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เหรียญทอง  
4 นายจำรัส สอนกล้า สพป.สุรินทร์ เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง  
5 นางนฐพร วิชัยเลิศ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เหรียญเงิน  
6 นางสาวฉลาด เสริมปัญญา สพป.ขอนแก่น เขต 3 เหรียญทอง  
7 นางสาวสุพรรณิการ์ สุทธหลวง สพป.น่าน เขต 2 เหรียญเงิน  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม