ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายยงยุทธ ไกรบำรุง โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ไม่ส่งผลงานเข้าประเมิน  
2 นายสถาพร กรีธาธร โรงเรียนวัดโพธิศรี สพป.ราชบุรี เขต 1 เหรียญทอง  
3 นายทวี สอนคำเสน โรงเรียนบ้านเดื่อ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เหรียญทอง  
4 นายนฤทธิ์ ภูเฉลิม ผอ.โรงเรียนบ้านดู่ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เหรียญทอง  
5 นายกุลชาติ อุปรี โรงเรียนบ้านนายอ สพป.สกลนคร เขต 3 เหรียญทอง  
6 นางศุภมาลี มากมี โรงเรียนบ้านตาลพร้า สพป.สุโขทัย เขต 2 เหรียญทอง  
7 นายวีรศักดิ์ ศิริประทุม โรงเรียนบ้านท่าอวน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เหรียญทอง  
8 นายนัฐณรงค์ ฐิติวรรธนะ โรงเรียนวัดทัพหลวง สพป.อุทัยธานี เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง  
9 นางปุญณิกา ไกรรักษ์ โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว สพป.ตรัง เขต 1 เหรียญทอง  
10 นายถาวร สุวรรณพฤกษ์ โรงเรียนบ้านบ่อหว้า อำเภอควนเนียง สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญทอง  
11 นายสีหนาท โชตยาสีหนาท โรงเรียนบ้านทุ่งจูด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 เหรียญทอง  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม