ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายนคร มากมีทรัพย์ โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เหรียญทอง  
2 นางสุรีรัตน์ พงศ์สุวรรณ โรงเรียนวัดสีดาราม สพป.ราชบุรี เขต 2 เหรียญทอง  
3 นางสุจิตรา ดวงจิตร โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ สพป.ขอนแก่น เขต 2 เหรียญทอง  
4 นายวัชระ ป้านภูมิ ผอ.โรงเรียนบ้านมะอึ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เหรียญทอง  
5 นายโสฐพล บนภัทรวรรษ โรงเรียนบ้านเหนือทัพรั้ง สพป.นครราชสีมา เขต 5 ชนะเลิศเหรียญทอง  
6 ว่าที่ร้อยตรีพินิจ สังสัพพันธ์ โรงเรียนวัดพังพยอม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เหรียญเงิน  
7 นางกอบขวัญ แดงบำรุง โรงเรียนบ้านโต้นนท์ สพป.สงขลา เขต 3 เหรียญทอง  
8 นายอัษฎาวุธ สุวิชญางกูร โรงเรียนบ้านควนนกหว้า สพป.พัทลุง เขต 2 เหรียญทอง  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม