ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายรัชช์สิทธิ์ ทิพยาลัย โรงเรียนดิศกุล สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เหรียญเงิน  
2 นางสาวพรพรรณ อินทรประเสริฐ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ สพป.นนทบุรี เขต 1 เหรียญทอง  
3 นายวิรัตน์ พวงช้อย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เหรียญทอง  
4 นายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ โรงเรียนบ้านท่าอุเทน สพป.นครพนม เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง  
5 นายประหยัด วรงค์ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เหรียญทอง  
6 นายสาธิต มากมี โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) สพป.สุโขทัย เขต 2 เหรียญทอง  
7 นายโชติ รัตนศรี โรงเรียนบ้านบางแฟบ อำเภอหาดใหญ่ สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญเงิน  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม