ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายสมดุลย์ โฉมหาญ โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา สพม.เขต 20 (อุดรธานี) ไม่ส่งผลงานเข้าประเมิน  
2 นายศิริ ธนะมูล โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม สพม.เขต 27 (ร้อยเอ็ด) เหรียญทอง  
3 นายศาสตรา วงศ์จุมปู โรงเรียนจุนวิทยาคม สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา) เหรียญทอง  
4 นายพิพัฒน์ สายสอน โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย สพม.เขต 34 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน) เหรียญทอง  
5 นางสาวจงกล เดชปั้น โรงเรียนพยุหะพิทยาคม สพม.เขต 42 (นครสวรรค์ อุทัยธานี) ชนะเลิศเหรียญทอง  
6 นางยุพดี สัตยธีรานนท์ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา สพม.เขต 11 (สุราษฎร์ธานี ชุมพร) เหรียญทอง  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม