ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายวิษณุ ผสมทรัพย์ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร สพม.เขต 18 (ชลบุรี ระยอง) เหรียญทอง  
2 นายพิศณุ ศรีพล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม.เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) เหรียญทอง  
3 นางศิริวรรณ อาจศรี โรงเรียนภูเขียว สพม.เขต 30 (ชัยภูมิ) ชนะเลิศเหรียญทอง  
4 ว่าที่ร้อยตรีบัญญัติ สมชอบ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สพม.เขต 33 (สุรินทร์) เหรียญทอง  
5 ว่าที่ร้อยตรีกมล สาดศรี โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร สพม.เขต 29 (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ) เหรียญทอง  
6 นายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 (แพร่ น่าน) เหรียญทอง  
7 นางสาวสุดสวาท ยังแจ่ม โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ สพม.เขต 42 (นครสวรรค์ อุทัยธานี) เหรียญทอง  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม