ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวรัตติกาล สระทองช่วง โรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป.สมุทรปราการ เขต 2 เหรียญเงิน  
2 นางศิริพร ศรีอินทร์สุทธิ์ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ สพป.นนทบุรี เขต 2 เหรียญเงิน  
3 นายศรีทัศน์ วิรัสวา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1 เหรียญทอง  
4 นางปิยนันท์ ใจแก้ว โรงเรียนอนุบาลตาก สพป.ตาก เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง  
5 ว่าที่ร้อยเอกไชโย ยาสมุทร์ โรงเรียนพุทธิโศภน สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เหรียญเงิน  
6 นางพนิตยาพร คงลำพูน โรงเรียนบ้านบางแฟบ อำเภอหาดใหญ่ สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญทอง  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม