ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสุพัตรา คชสาร โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เหรียญเงิน  
2 นายมงคล สุทธิสน โรงเรียนบ้านสังเม็ก สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เหรียญเงิน  
3 นายกวี มะลิงาม โรงเรียนบ้านท่าศิลา สพป.สุรินทร์ เขต 2 เหรียญเงิน  
4 นางสริยา ป้องโล่ห์ โรงเรียนบ้านโซง สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ชนะเลิศเหรียญทอง  
5 นางลักษณา จันธิมา โรงเรียนอนุบาลจุน สพป.พะเยา เขต 2 เหรียญทอง  
6 นายวิโรจน์ จรสิทธิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญเงิน  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม