ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางวรรณี คงทอง โรงเรียนวัดมหานาม สพป.อ่างทอง เหรียญทอง  
2 นางสาวณัฏฐ์ชนินาถ วทัญญู โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เหรียญทอง  
3 นางนงลักษณ์ สนธิสุวรรณ โรงเรียนวัดกระแชง "จันทไพโรจน์วิทยา" สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 เหรียญเงิน  
4 นางสาวสุวารี สิงหชัย โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เหรียญทอง  
5 นางประภัสสร ยะณะโชติ โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เหรียญทอง  
6 นางรัตดาวัน จันทศรี โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน สพป.สกลนคร เขต 2 เหรียญทอง  
7 นางรัชนก แสงขำ โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง  
8 นางชัญธิกัลป์ภรณ์ นันทะน้อย โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ สพป.น่าน เขต 1 เหรียญทอง  
9 นางสาวดำเนิน กาหล โรงเรียนบ้านสมอทอง สพป.อุทัยธานี เขต 2 เหรียญเงิน  
10 นางเสาวณีย์ ผิวนวล โรงเรียนวัดบ้านสวน (คงวิทยาคาร) สพป.พัทลุง เขต 1 เหรียญทอง  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม