ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายสำราญ รักษาสัตย์ โรงเรียนบ้านหินแหลม สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด  
2 นางราริน นันทพานิช โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เหรียญเงิน  
3 นางสาวสุขฤทัย มีสุข โรงเรียนวัดลาดปลาดุก สพป.นนทบุรี เขต 2 เหรียญเงิน  
4 นางสุดาจิต ป้านภูมิ ครูโรงเรียนบ้านมะอึ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เหรียญทอง  
5 นายอนันท์ บุตรศรีเมือง โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เหรียญทอง  
6 นายจักรพันธ์ นาทองไชย โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เหรียญทอง  
7 นางวารี คำปาสังข์ โรงเรียนแม่สอด สพป.ตาก เขต 2 เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด  
8 นางชนัญญา งามขำ โรงเรียนบ้านชุมนาก สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด  
9 นายศุภการณ์ สว่างเมืองวรกุล โรงเรียนวัดเมธังกราวาส สพป.แพร่ เขต 1 เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด  
10 นางปาหนัน บิลหมุด โรงเรียนบ้านเขาพระ อำเภอรัตภูมิ สพป.สงขลา เขต 2 เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด  
11 นางรัชดาวัลย์ แดงเกตุชัยโรจน์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 23 สพป.พัทลุง เขต 2 เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด  
12 นางยินดี ธรฤทธิ์ โรงเรียนบ้านคลองจัง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม