ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวโอศฑี จังจริง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป.อ่างทอง เหรียญเงิน  
2 นางพิสมัย พูลเจริญ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เหรียญเงิน  
3 นายวิชรุต อัคติ โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เหรียญเงิน  
4 นางสาวอัญชลี รากวงศ์ โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เหรียญทอง  
5 นางรัตนาพร นาคพงษ์ โรงเรียนสาธิตฯ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เหรียญทอง  
6 นางสมศรี ตัมพะปัณณะ โรงเรียนบ้านควนเนียง อำเภอควนเนียง สพป.สงขลา เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง  
7 นางทักษิณา เทพประสิทธิ์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 23 สพป.พัทลุง เขต 2 เหรียญทอง  
8 นางสาวประไพพิศ เกิดบัวทอง โรงเรียนบ้านวังธน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เหรียญเงิน  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม