ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางกันหา ภูชมศรี โรงเรียนบ้านพระเพลิง สพป.สระแก้ว เขต 1 เหรียญเงิน  
2 นายปัญจภูมิ หลาบคำ โรงเรียนวัดคลองขุนศรี สพป.นนทบุรี เขต 2 เหรียญเงิน  
3 นายกิตติศักดิ์ พงไทยสงค์ โรงเรียนบ้านดงแดง สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เหรียญเงิน  
4 นางบังอร ชาววัง โรงเรียนบ้านโนนเมือง สพป.อำนาจเจริญ เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด  
5 นางอภิญญา เจริญศิริ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เหรียญเงิน  
6 นายณัฐวัฒน์ สมมะโน โรงเรียนบ้านท่าอาจ สพป.ตาก เขต 2 เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม