ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวเฉลิมขวัญ สุปิงคลัด โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด  
2 นายสมเกียรติ บูรณพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 เหรียญเงิน  
3 นางบุษบา พึ่งสว่าง โรงเรียนบ้านโนนแสวง สพป.อุดรธานี เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง  
4 นางนิศารักษ์ กำจัดภัย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 23 สพป.พัทลุง เขต 2 เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม