ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายบัณฑิต แท่นพิทักษ์ สพม.เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด  
2 นางสาวพิชญา คำปัน สพม.เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง) เหรียญเงิน  
3 นางเอมอร จันทนนตรี สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) ชนะเลิศเหรียญทอง  
4 นางกุสุมาลย์ ถินอภัย สพม.เขต 24 (กาฬสินธุ์) เหรียญทอง  
5 นางสาวศิริ แคนสา สพม.เขต 30 (ชัยภูมิ) เหรียญทอง  
6 นางสาวสุรัตน์นารี ธิลาใจ สพม.เขต 34 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน) เหรียญเงิน  
7 นางละมุล รอดขวัญ สพม.เขต 14 (พังงา ภูเก็ต ระนอง) เหรียญทอง  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม