ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายพีระ ศรีมงคล โรงเรียนดอนยอ สพป.นครนายก เหรียญเงิน  
2 นายพฤกษา จันทร์เรือง โรงเรียนดิศกุล สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด  
3 นายประกาศ อาจเมือง โรงเรียนบ้านสูงยาง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง  
4 นายเกษม มิกขุนทด โรงเรียนบ้านแปรง สพป.นครราชสีมา เขต 5 เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด  
5 นางสาวนิภาลัย แรกข้าว โรงเรียนบ้านแฮะ สพป.พะเยา เขต 2 เหรียญเงิน  
6 นายธวัชชัย อ่อนนุ่ม โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ สพป.ตาก เขต 1 เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม