ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางพวงทิพย์ เด่นดวงใจ โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง  
2 นางสาวอังคณา ปานนก โรงเรียนวัดคลองขุนศรี สพป.นนทบุรี เขต 2 เหรียญเงิน  
3 นางศรีดร บุตรบุญชู โรงเรียนบ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เหรียญเงิน  
4 นางดวงมณี สำลีด่านกลาง โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 5 เหรียญทอง  
5 นางปรัชวัน คงแก้ว โรงเรียนบ้านฉลอง สพป.ภูเก็ต เหรียญเงิน  
6 นางสาวจุฬาวรรณ์ บัวหลวง โรงเรียนบ้านบน สพป.ปัตตานี เขต 3 เหรียญเงิน  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม