ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางบุษบรรณ สิงห์โต โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ สพป.ชลบุรี เขต 3 เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด  
2 นางสมฤดี คะโยธา โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง  
3 นางวาณี สุวรรณโข โรงเรียนโนนชาดหนองช้างน้ำ สพป.ขอนแก่น เขต 3 เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด  
4 นางราตรี ทิพโชติ โรงเรียนบ้านยางหวาย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด  
5 นางสุจานาฎ บุญญโส โรงเรียนบ้านห้วยโอน อำเภอรัตภูมิ สพป.สงขลา เขต 2 เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด  
6 นางจิรารัตน์ ล่องจ๋า โรงเรียนวัดสวนพล สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม