ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายอนันท์ บานเย็น โรงเรียนวัดเข็มทอง สพป.นครนายก เหรียญทอง  
2 นางเพ็ญสุรีย์ เสงี่ยมวัฒนะ โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา สพป.สกลนคร เขต 1 เหรียญทอง  
3 นายบัณฑิต แก้วเกิด โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เหรียญทอง  
4 นางสาวพุฒตาล ไวยสุภี โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป.มหาสารคาม เขต 2 เหรียญทอง  
5 นายวิรศักดิ์ ปุสวิโร โรงเรียนวัดยางทอง สพป.สงขลา เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม