ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายยอดยิ่ง ราชิวงค์ โรงเรียนบ้านฝั่งแดง สพป.นครพนม เขต 1 เหรียญเงิน  
2 นางบงกช วิลาศรี โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม สพม.เขต 25 (ขอนแก่น) เหรียญทอง  
3 นางอาภรณ์ บุญมาก โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) ชนะเลิศเหรียญทอง  
4 นางสาวมุกดา สะเอียบคง โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) สพป.แพร่ เขต 1 เหรียญเงิน  
5 นางศุทธินี ไพรสนธิ์ โรงเรียนเมืองเชลียง สพม.เขต 38 (สุโขทัย ตาก) เหรียญเงิน  
6 นางพรทิพย์ สุวรรณสิงห์ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญเงิน  
7 นางสาวโสภา ทองประเสริฐ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง) เหรียญทอง  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม