ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางปราญชลี มะโนเรือง โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา สพม.เขต 18 (ชลบุรี ระยอง) เหรียญทอง  
2 นางสาวชีวรัตน์ สาลี่ประเสริฐ โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เหรียญเงิน  
3 นายนฤเบศร์ จันทะเดช โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา สพม.เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง) เหรียญเงิน  
4 นางมณีรัตน์ คงใจดี โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป.สุรินทร์ เขต 3 เหรียญเงิน  
5 นายวิธิวัติ รักษาภักดี โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม.เขต 33 (สุรินทร์) เหรียญทอง  
6 นายสิทธิชัย ยางธิสาร โรงเรียนปลาปากวิทยา สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร) ชนะเลิศเหรียญทอง  
7 นางสุภาพ อมรประภา โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สพม.เขต 39 (พิษณุโลก อุตรดิตถ์) เหรียญทอง  
8 นายอรุณ จันทร์สุข โรงเรียนปัว สพม.เขต 37 (แพร่ น่าน) เหรียญทอง  
9 นางสุพิชสิณี โรจน์จันทร์ดา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม.เขต 34 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน) เหรียญทอง  
10 นายชลิต พากเพียร โรงเรียนวัดหนองเป็ด สพป.ตรัง เขต 1 เหรียญเงิน  
11 นางมนัสพร บุญทวี โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สพม.เขต 11 (สุราษฎร์ธานี ชุมพร) เหรียญเงิน  
12 นายวิชัย ราชธานี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง) เหรียญทอง  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม