ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายธีรพร เอื้อเฟื้อ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา สพม.เขต 18 (ชลบุรี ระยอง) เหรียญเงิน  
2 นางสาวพิศินาฏ ศรีโชติ โรงเรียนบ้านวังหมี สพป.นครราชสีมา เขต 3 เหรียญเงิน  
3 นางสาวปาริชาติ รวมแก้ว โรงเรียนบ้านหนองแข้ สพป.ยโสธร เขต 2 เหรียญทอง  
4 นายสุรเนตร เนตรมุข โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เหรียญเงิน  
5 นางสาวนฤมล กันทะหงษ์ โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) สพป.แพร่ เขต 1 ไม่ส่งผลงานเข้าประเมิน  
6 นางสาวณัฐชยา ระสิตานนท์ โรงเรียนวัดหูแร่ สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญทอง  
7 นางสำรวย ดาวดวง โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง) ชนะเลิศเหรียญทอง  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม