ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายยรรยง ปกป้อง โรงเรียนบ้านดงเจริญ สพป.ยโสธร เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง  
2 นางศิริพร อุ่นสำโรง โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เหรียญเงิน  
3 นายประหยัด โมกศรี โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป.มหาสารคาม เขต 2 เหรียญเงิน  
4 นางเยาวนาถ จุ่นทอง โรงเรียนบ้านโนนโก สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด  
5 นางสาวพจมาลย์ สิงห์หะราช โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย สพม.เขต 34 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน) เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด  
6 นางจิราภรณ์ กวีพันธ์ โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง) เหรียญเงิน  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม