ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวสุภัทรา พุทธคุณรักษา โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เหรียญทอง  
2 นายสุเทพ แปลงทับ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว สพป.สุรินทร์ เขต 1 เหรียญทอง  
3 นายประยงค์ รักษา ชุมชนบ้านหนองฮี สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เหรียญทอง  
4 นายไพบูลย์ โชคชัย โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร สพป.ขอนแก่น เขต 3 เหรียญทอง  
5 นายสมพร ศรีวรรณ โรงเรียนวัดท่าแซ สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญทอง  
6 นายสมเดช ฤทธิ์คง โรงเรียนบ้านควนดินแดง สพป.พัทลุง เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม