ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายปรีชาพล ทองภู่ โรงเรียนนิคมวิทยา สพม.เขต 18 (ชลบุรี ระยอง) เหรียญทอง  
2 นางพรทิพย์ สินธนันชัย โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม.เขต 23 (สกลนคร) เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด  
3 นายรักยม รักวงศ์ปรีดี โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา สพม.เขต 29 (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ) เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด  
4 นายวิชัย สารบัณฑิต โรงเรียนหนองนางพิทยาคม สพม.เขต 21 (หนองคาย บึงกาฬ) ชนะเลิศเหรียญทอง  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม