ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายถวิล สุขวงษ์ โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา สพม.เขต 9 (สุพรรณบุรี นครปฐม) เหรียญทอง  
2 นางอารีลักษณ์ ปุ๊กน้อย โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา สพม.เขต 10 (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร) เหรียญทอง  
3 นางศศธร ทองจันทร์ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา สพม.เขต 18 (ชลบุรี ระยอง) เหรียญทอง  
4 นายวันศักดิ์ คำแหง โรงเรียนเชียงยืนวิทยา สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร) ชนะเลิศเหรียญทอง  
5 นางสมร ตาระพันธ์ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา สพม.เขต 19 (เลย หนองบัวลำภู) เหรียญทอง  
6 นายสังคม ณ น่าน โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา) เหรียญทอง  
7 นายชาญชัย ไพยารมณ์ โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย สพม.เขต 34 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน) เหรียญทอง  
8 นายอุทิศ แจ้งถิ่นป่า โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม.เขต 42 (นครสวรรค์ อุทัยธานี) เหรียญทอง  
9 นางสาวดวงรัตน์ กวดกิจการ โรงเรียนสตรีพังงา สพม.เขต 14 (พังงา ภูเก็ต ระนอง) เหรียญทอง  
10 นางสุชารัตน์ จันทร์ดี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง) เหรียญทอง  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม