ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายพิทักษ์ ประสิทธิเวชานนท์ โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา สพป.ชลบุรี เขต 1 เหรียญทอง  
2 นางพนิดา อุสายพันธ์ โรงเรียนวัดบางไกรนอก สพป.นนทบุรี เขต 1 เหรียญทอง  
3 นายอุดมการณ์ หลักคำ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เหรียญทอง  
4 นายพัชรพงษ์ ทัดศรี โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร สพป.นครพนม เขต 2 เหรียญทอง  
5 นายบุญทวี สาลี โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล สพป.บึงกาฬ เหรียญทอง  
6 นายโอภาส ภูวนาทโยธิน โรงเรียนบ้านห้วยนกแล สพป.ตาก เขต 2 เหรียญเงิน  
7 นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง  
8 นายสว่าง จันทฤทธิ์ โรงเรียนบ้านควนเนียง อำเภอควนเนียง สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญทอง  
9 นายสวนดี นานอน โรงเรียนวัดควนวิเศษ สพป.ตรัง เขต 1 เหรียญทอง  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม