ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษเรียนร่วม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสมพร คงสมาน โรงเรียนบ้านก้านเหลือง สพป.สุรินทร์ เขต 1 เหรียญเงิน  
2 นางพรฉวี บุตตะโยธี โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี สพป.อุดรธานี เขต 2 เหรียญเงิน  
3 นางสาวภัทรวดี เพลินขุนทด โรงเรียนบ้านคูเมือง สพป.นครราชสีมา เขต 5 เหรียญทอง  
4 นางกชพร เปียมาลย์ โรงเรียนบ้านโกรกลึก จังหวัดอุทัยธานี สพป.อุทัยธานี เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม