ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายฉลอง อำพันเรือง โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์) สพป.อ่างทอง ชนะเลิศเหรียญทอง  
2 นางสาวฐิติพร ภู่มณี โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน สพป.สระแก้ว เขต 1 เหรียญทอง  
3 นายสมบัติ กาบแก้ว โรงเรียนวัดจันทราวาส สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เหรียญทอง  
4 นายนพดล ศิริโชติ โรงเรียนบ้านผือฮี สพป.ยโสธร เขต 1 เหรียญทอง  
5 นายศุภนนท์ พรหมบุตร โรงเรียนบ้านลุงปุง สพป.สุรินทร์ เขต 2 เหรียญทอง  
6 นายอุทัย ศรีขาวรส ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เหรียญทอง  
7 นายวิทูรย์ สินธุวงศ์ โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร สพป.แพร่ เขต 1 เหรียญทอง  
8 นายวิชิต เต็มนิล โรงเรียนวัดแหลมโตนด สพป.พัทลุง เขต 1 เหรียญทอง  
9 นางนพรัตน์ ตรียวง บ้านนาใหญ่ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เหรียญทอง  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม