ผลการประกวด ลูกจ้างยอดเยี่ยม
ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายจำเนียร ศรีเหรา โรงเรียนบ้านท่ามะนาว สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เหรียญทอง  
2 นายวชิรพงษ์ อรงค์เดช โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เหรียญทอง  
3 นายยงยุทธ หินอ่อน โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ สพป.อำนาจเจริญ ชนะเลิศเหรียญทอง  
4 นายวิชัย สมนึก โรงเรียนหนองใหญ่วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เหรียญทอง  
5 นายสุทัน เนยมา โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เหรียญทอง  
6 นายประยูร จันทวีรัตน์ โรงเรียนวัดเลียบ อำเภอคลองหอยโข่ง สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญทอง  
7 นางสาวไรนาม เจ๊ะหมาด โรงเรียนวัดสถิตโพธาราม บ้านคลองแรด บ้านหินราว สพป.กระบี่ เหรียญทอง  
8 นายขวัญชัย ไวยวิก โรงเรียนบ้านคลองจัง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เหรียญทอง  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม