ผลการประกวด ลูกจ้างยอดเยี่ยม
ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายประสาร ศรีรังสรรค์ โรงเรียนวัดวังศาลา สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง  
2 นายบรรลุุ สิมทอง โรงเรียนบ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เหรียญทอง  
3 นายรณรงค์ คุณมาศ โรงเรียนบ้านตึกชุม สพป.สุรินทร์ เขต 2 เหรียญทอง  
4 นายประสาร เสือแดง โรงเรียนบ้านหนองชะแอน สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เหรียญทอง  
5 นายกล้วย แก้วต๊ะ โรงเรียนบ้านวังไลย์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เหรียญทอง  
6 นายสุบิน ขวัญเดช โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญทอง  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม