ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 ดร.พิศมัย จำนงพิศ โรงเรียนยางวิทยาคม สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) เหรียญทอง  
2 นายกมล เสนานุช โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม สพม.เขต 19 (เลย หนองบัวลำภู) เหรียญทอง  
3 นางจารุวรรณ บุญโต โรงเรียนศรีสุขวิทยา สพม.เขต 33 (สุรินทร์) เหรียญทอง  
4 นายฐิติพงษ์ ตรีศร โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 40 (เพชรบูรณ์) เหรียญทอง  
5 นายส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา) เหรียญทอง  
6 นายสมศักดิ์ เจริญคำ โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ สพม.เขต 37 (แพร่ น่าน) ชนะเลิศเหรียญทอง  
7 นายประภาส พรหมแก้ว โรงเรียนปัญญาวุธ สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง) เหรียญทอง  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม