ผลการประกวด ด้านวิชาการ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายธงไชย บุญเรือง โรงเรียนสฤษดิเดช สพป.จันทบุรี เขต 1 เหรียญทอง  
2 นางศิริวรรณ พลเศษ โรงเรียนเชิงชุมราษฏร์นุกูล สพป.สกลนคร เขต 1 เหรียญทอง  
3 นางพิสมัย กิตติวัฒนพล โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เหรียญเงิน  
4 นายธรรมรักษ์ จิตรดิษฐ์สกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เหรียญเงิน  
5 นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง สพป.สุโขทัย เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง  
6 นางสมาพร ลี้ภัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สพป.อุทัยธานี เขต 1 เหรียญทอง  
7 นางกาญดาร์ สงดวง โรงเรียนวัดเทพชุมนุม อำเภอหาดใหญ่ สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญเงิน  
8 นางสารพี ศรีทัน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่ เหรียญทอง  
9 นายคมกฤษ ลิ่มสวัสดิ์ อนุบาลสุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 เหรียญทอง  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม