ผลการประกวด ด้านวิชาการ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางรัชนิดา ชิดสิน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม.เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) เหรียญทอง  
2 นายฉลาด สมพงษ์ โรงเรียนวัดป่าประดู่ สพม.เขต 18 (ชลบุรี ระยอง) เหรียญทอง  
3 นางสาววิมลนาถ บัวแก้ว โรงเรียนสตรีวิทยา สพม.เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) ชนะเลิศเหรียญทอง  
4 นางฉวีวรรณ ลาภเสถียร โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม.เขต 24 (กาฬสินธุ์) เหรียญทอง  
5 นายสมมาศ พรหมเจตน์ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม สพม.เขต 20 (อุดรธานี) เหรียญทอง  
6 นางสาวพนมพร แก้วใส โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพม.เขต 33 (สุรินทร์) เหรียญทอง  
7 นางสาวจิราภรณ์ เอมเอี่ยม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม.เขต 39 (พิษณุโลก อุตรดิตถ์) เหรียญทอง  
8 นายวสันต์ กิวัฒนา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม.เขต 37 (แพร่ น่าน) เหรียญทอง  
9 นายภูมิภัทร ลอยเจริญ โรงเรียนหนองบัว สพม.เขต 42 (นครสวรรค์ อุทัยธานี) เหรียญทอง  
10 นายอรุณ รอดสันติกุล โรงเรียนปากพนัง สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง) เหรียญทอง  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม