ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวชฎาภรณ์ ป้อมสกุล โรงเรียนบ้านท่าแย้ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เหรียญทอง  
2 นางสุภาพ กันยายน โรงเรียนบ้านละกอ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เหรียญทอง  
3 นางภัชราภรณ์ โพธิสาร โรงเรียนบ้านสดำ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เหรียญทอง  
4 นางรมิดา จงหมื่นไวย์ โรงเรียนบ้านหนุก สพป.นครราชสีมา เขต 5 ชนะเลิศเหรียญทอง  
5 นางสุภาพร ไชยแก้วเมร์ โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เหรียญทอง  
6 นางปัทมา ดวงศรี โรงเรียนบ้านช้างตะลูด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เหรียญทอง  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม