ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางอัมพร บำเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์) สพป.อ่างทอง เหรียญเงิน  
2 นางวงเดือน เชิงหอม โรงเรียนบ้านฝาง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เหรียญเงิน  
3 นายพรชัย เทศารินทร์ โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เหรียญเงิน  
4 นายชาญชัย สวามิชัย โรงเรียนบ้านเหนือทัพรั้ง สพป.นครราชสีมา เขต 5 เหรียญเงิน  
5 นางรุ่งนภา จินดาสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลตาก สพป.ตาก เขต 1 เหรียญเงิน  
6 นางณษรา ยินเจริญ โรงเรียนบ้านลำคลอง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 เหรียญเงิน  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม