ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางวรรณวิสา สุขีนัย โรงเรียนบ้านใหม่ทรัพย์เจริญ สพป.ลพบุรี เขต 2 เหรียญเงิน  
2 นางสุนันท์ เกตุกราย โรงเรียนวัดไทรใหญ่ สพป.นนทบุรี เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง  
3 นางทิวาพร แสงวิจิตร โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป.อุดรธานี เขต 4 เหรียญเงิน  
4 นางรชนก ส่องแสง โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู 2503) สพป.ยโสธร เขต 1 เหรียญเงิน  
5 นางสุชิราวรรณ คงวัฒนะ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เหรียญเงิน  
6 นางจารุวรรณ อินทะเสม โรงเรียนบ้านกลาง สพป.ชุมพร เขต 1 เหรียญเงิน  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม