ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสุพัฒนี มะลิทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง สพป.อ่างทอง เหรียญทอง  
2 นายกันตพิชญ์ มีเครือ โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เหรียญทอง  
3 ว่าที่พันตรีจำเรฺิญ นครไทย โรงเรียนบ้านนาหว้า สพป.นครพนม เขต 2 เหรียญทอง  
4 ว่าที่ร้อยตรีประมวล เอกวุธ โรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคี สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เหรียญทอง  
5 นางระพีพร ถิ่นปรุ โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง สพป.บึงกาฬ เหรียญทอง  
6 นายเฉลิม วงศ์ประเสริฐ โรงเรียนบ้านแม่สละเหนือ สพป.ตาก เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง  
7 นางสุภัทรา ศรีระะวัตร โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป.แพร่ เขต 1 เหรียญทอง  
8 นางสาวสมรักษ์ วงศ์ศรีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เหรียญทอง  
9 นางสาวทัศนีย์ จุ้ยฮก โรงเรียนวัดยางทอง สพป.สงขลา เขต 3 เหรียญทอง  
10 นางสาววรรธนพร โพธา โรงเรียนบ้านทุ่งจูด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 เหรียญทอง  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม