ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางวิภารัตน์ ยิ้มใหญ่ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม สพม.เขต 4 (ปทุมธานี สระบุรี) เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด  
2 นางสาวปาจรีย์ วัชชวัลคุ โรงเรียนสตรีวิทยา สพม.เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) เหรียญทอง  
3 นางณัฐญา สาพิมาน โรงเรียนยางวิทยาคม สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) เหรียญเงิน  
4 นายฟ้าคำรณ กมล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) ชนะเลิศเหรียญทอง  
5 นายสุรศักดิ์ เมตตาวิมล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม.เขต 23 (สกลนคร) เหรียญทอง  
6 นางสาวปัทธวดี บ่ายเที่ยง โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา) เหรียญเงิน  
7 นางสมพร ชไรเบอร์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม.เขต 34 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน) เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด  
8 นายเกรียงศักดิ์ สังสุทธิพงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง) เหรียญเงิน  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม