ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางลักขณา นิยม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม.เขต 4 (ปทุมธานี สระบุรี) เหรียญเงิน  
2 นางรุ่งทิพย์ สายแสงจันทร์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม.เขต 33 (สุรินทร์) เหรียญเงิน  
3 นางบุญหลาย แต่งทรัพย์ โรงเรียนบ้านงิ้ว สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เหรียญเงิน  
4 นางอุไรวรรณ วงศ์ชัย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา) เหรียญเงิน  
5 นางใจทิพย์ แก้วมงคล โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม.เขต 34 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน) เหรียญเงิน  
6 นางธนิตตา รอดสุนทรา โรงเรียนสามเงาวิทยาคม สพม.เขต 38 (สุโขทัย ตาก) เหรียญเงิน  
7 นางวิไล ยศกิจ โรงเรียนวัดประดู่หอม(สุขประชาสรรค์) สพป.พัทลุง เขต 1 เหรียญเงิน  
8 นางเจียรนัย สังสุทธิพงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง) เหรียญเงิน  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม