ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางทัศนีย์ ไชยเจริญ โรงเรียนวัดพวงนิมิต สพป.สระแก้ว เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง  
2 นายวันนา นำสุข โรงเรียนบ้านหัวนา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เหรียญเงิน  
3 นายนิเวศน์ เข็มทอง โรงเรียนบ้านป่าใต้ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เหรียญเงิน  
4 นายปราโมทย์ ชุมนุ้ย โรงเรียนร่องคำ สพม.เขต 24 (กาฬสินธุ์) เหรียญเงิน  
5 นางสาวกฤษณา สุวรรณเจริญ โรงเรียนบ้านมอเจริญ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ไม่ส่งผลงานเข้าประเมิน  
6 นางมาลี เนตรดวง โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม.เขต 34 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน) เหรียญทอง  
7 นางสาวอนุธิดา อักษรกูล วัดสมหวัง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 เหรียญเงิน  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม